Margarita Udovichenko

WARSZTATY BIAŁY ŚPIEW

Warsztaty z białego śpiewu, czyli z tradycyjnego śpiewu słowiańskiego zwanego też śpiewokrzykiem lub śpiewem naturalnym, skierowane są do osób, które chciałyby nauczyć się podstaw pracy z naturalną emisją głosu, „otworzyć” swój głos,nauczyć się świadomie korzystać z głosu, mając za materiał tradycyjne pieśni ukraińskie, rosyjskie, polskie i bałkańskie. Na zajęciach nauczycie się poprawnej emisji głosu w różnych stylach typowych dla wielu regionów i narodowości kultury słowiańskiej. Przy pomocy wielu sprawdzonych ćwiczeń nauczycie się świadomie pracować z oddechem, podparciem głosu, regulacją głośności i innymi technicznymi aspektami śpiewu. Zajęcia są prowadzone na poziomie otwartym, co oznacza, że mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby zupełnie początkujące jak i już śpiewające, chcące trenować swój głos i poszerzać swój repertuar pieśni. Zajęcia prowadzi sympatyczna, energetyczna wokalistka i aktorka z Ukrainy Margarita Udovichenko.

Zobacz informacje dla totalnie początkujących

Zapraszamy.   Zapisz się teraz.